Tag Archives: NRK

Endeleg ny lærarutdanning

Endeleg tek Regjeringa grep om lærarutdanninga. I dag skal ministaren for høgare utdanning, Tora Aasland, legge fram stortingsmeldinga om ny lærarutdanning. NRK har allereie plukka opp ein del av innhaldet – «Tøffare for lærarstudentar» NRK 6. feb 09.school1

 

Eg er sjølv utdanna allmennlærar og kan i følgje papira mine undervise frå 1. til 10. klasse. Det seier seg sjølv at det er stor forskjell mellom barn og pedagogikk i småskulen og ungdomsskulen. Eg var også så heldig å få vere med å evaluere heile allmennlærarutdanninga saman med NOKUT og la i september 2006 fram ein fyldig rapport med mange gode råd.

Ein av dei viktigaste råda vi kom med var å utvide  lærarutdanninga til fem år. I dag er det norske utdanningssystemet bygd opp rundt modellen 3 + 2 (bachelor – master). Det er derfor heilt unaturlig at ei utdanning skal ha ei heilt anna oppbygning. Det måtte i tillegg gjerast så mange store grep for å gjere utdanninga betre at vi i evalueringskomiteen ikkje såg anna muligheit enn å utvide utdanninga for å få plass til meir innhald (meir praksis, meir pedagogikk, større fokus på enkeltfag).

Tora Aasland ønskjer å  stille høgare krav til studentane. Det er absolutt på sin plass å stille høgare krav. I dag kan ein komme seg gjennom utanninga om ein har puls. Men Aasland må huske på at krava blir ikkje heva av ein stortingsmelding, av ein ny modell for lærarutdanning eller fine ord frå ministaren. Det er dei som underviser i utdanninga som kan stille krav. Og utan dei med på laget er eg redd ein skal sjå langt etter kvaliteten.

 

Eg kjem til å oppdatere denne bloggen når stortingsmeldinga offentleg.

 

bilda er henta frå Flickr og teke av Rob Shenk og har ein Creative Commons-lisens.

Kommenter innlegget

Filed under meiningar

Solhjell fører Clemet-politkken vidare

Kunnskapsministaren sa i dag på NRK at han vil skjerpe krava til lærarane og at dei må ha spesialkompetanse i dei faga dei skal undervise i (eit års fordjuping).

Vil skjerpe krava til lærarane

NRK: Vil skjerpe krava til lærarane

På bloggen sin presiserar Solhjell at han og regjeringa berre vurderar dette. Uansett interessant at SV og regjeringa no kjem etter og foreslår det same Clemet gjorde for nokre år sida.  Det er alltid forskjell på å sitte i regjering og i opposisjon, men differansen SV presterar er ein norgesrekord verdig.

 

For meg er det berre sjølvsagt at ein lærar skal ha kompetanse i det faget ein skal undervise i. Korleis kan ein, til dømes,  undervise i god engelsk når ein sjølv ikkje har anna enn den engelsken ein fekk på vidaregåande?

2 kommentarar

Filed under meiningar

Krav til lærarar

NRK 26. november 2008: Vil ikke ha lærere med 3 i norsk 

Det oppsiktsvekkande er ikkje at Høyre vil heve krava til å komme inn på lærarutdanninga, men at halvparten av dei som studerar no ikkje ville ha komme inn på utdanninga med kravet 4 i norsk og matte og karaktersnitt på 4.

Det skal, sjølvsagt, også skje ei personleg og fagleg utvikling under studiet. Men karakterane frå vidaregåande seier noko om innsats og fagleg kunnskap. Og god fagleg kunnskap er noko av det viktigaste ein må ha for å vere ein god lærar.

 

Kommenter innlegget

Filed under meiningar

Facebook blir teve

Teve på Facebook
Teve på Facebook

Josh Elman melder i dag (25.11.2008) på Facebook sin blogg om at teveseriar no blir tilgjengelege via applikasjonar på Facebook. Dette er ein venta skritt frå den store sosiale plattformen i det YouTube berre blir større og Hulu utviklar seg med lange skritt. Facebook har sjølvsagt valgt Hulu som leverandør. Ikkje eit dårlig valg for dei av oss som har sjekke ut Hulu via litt proxyhjelp.

Diverre for oss her i kalde nord er sånn tevenytt sjeldan til stor glede grunna alle dei tusen rettane som bli skrive i lange dokument av advokatar i USA.

Fyrst forsvant Pandora, så kom Hulu aldri til Noreg og no vil ikkje teve på Facebook heller underhalde oss. På tide at nokon her nord får ut fingeren og løyser opp i dette. Skulle tru Facebook sjølv hadde ein interesse av å opne dette for resten av verda.

Sjå berre til NRK korleis dei no opnar opp arkiva. Podkastar med musikk er ikkje anna enn veldig DIGG.

Uansett, med Facebook i gang med teveunderhaldning tek vi nok eit steg mot å seie hade til tradisjonell teve, flytte oss over på nett og kreve det vil vi ha når det passar akkurat oss. Gler meg til framtida.

Kommenter innlegget

Filed under meiningar, video

Facebookgrupper som aksjonsform

 

Det er interessant å sjå korleis aksjonsgrupper på Facebook meir og meir blir trekt fram som dømer på større (nasjonale)kampanjar i media. 

Dei to siste sakene eg har merka meg:

1.

 

Facebook-storm for musikklinjene

Facebook-storm for musikklinjene

I Møre og Romsdal fylke er det komme forslag om å halvere elevplassar på musikklinjene i fylke grunna dårlig økonomi. Ein lokal engasjert musikar dannar ei Facebookgruppe og NRK Møre og Romsdal lagar ei forholdsvis stor sak ut av at gruppa har passert 1000 medlemar og at det er stor motstand mot kuttet i elevplassar. 

Facebook-storm for musikklinjene (Romsdal budstikke 12. november 2008)

2.

NRK P2 melder om at AUF har danna ei Facebookgruppe mot at Lånekassa set opp studielånsrenta mens andre bankar setter ned renta (det er forresten ei god forklaring på dette sida Lånekassa ligg om lag eit halvt år bak. Kundane får forseinka rentestigning også, noko AUF ikkje aksjonerar mot. Men over til tema att). Aksjonsgruppa mot rentestiging danna av AUF har passert 1000 medlemar og får plass i nasjonal media.

3.

Andre dømer på Facebookgrupper:

 

 

Altså

Facebook og Facebookgrupper er i ferd med å bli allemannseige og ”folkeaksjonar” er i ferd med å flytte seg på nett. Det er slutt på underskriftskampanjar i butikken og du kan med eit klikk vere for og mot det meste. Det er bra med engasjement, men eg trur terskelen no er så lav at eit mindretal veit kva dei er for og imot.

Mest overraskande er at media ukritisk brukar Facebookgrupper som eit barometer på opinionen sine standpunkt. 

 

Oppdatert 25. november kl 08.15

NRK har lese bloggen min over og har i dag skrive ein artikkel om fenomenet Facebookgrupper som aksjonsform. Dei har spurt ein mediaforskar til råds. Dei kunne sjølvsagt berre spurt meg, og fått same svar (nesten).

Meningsløse Facebook-grupper (NRK 25.11.2008)

Kommenter innlegget

Filed under meiningar