Tag Archives: kart

Kartprosjekt

Eg jobbar for tida på internasjonalt kontor ved Høgskolen i Oslo. Her er eg i gang med eit lite kartprosjekt. Det har seg sånn at studentar ved HiO kan ta delar av utdanninga si ved våre mange partnerinstitusjonar i utlandet. Dette har til no vore presentert i kjedelege lister og pdf-dokument. Kanskje vi kan få fleire til å bli interesserte og reise ut om vi presenterar dette på ein litt meir spennande måte?

Så langt er eg komme til no.

Vegen vidare

Eg skal etterkvart legge til ei rekke nye institusjonar vi har avtalar med. Men, er det mogleg å gjere diverse søk/avgrensingar i kartet? Er det mogleg å berre vise institusjonar som, til dømes, passar for studentar ved avdeling for ingeniørfag? Og finst det andre gode idear til korleis bruke kartet?

Kommenter innlegget

Filed under jobb