Tag Archives: Facebook

Sekstende dag i pappapermisjon

Bilde

I dag har eg delt ut kake til blide folk på HiOABilde

I mens rydda minsten på kontoret,Bilde

og åt opp gamle visittkort

Bilde

 

Advertisements

Éin kommentar

Filed under pappaperm

Pappaperm dag 4

Vi testa ut mykje nytt i dag, vi to.

Fyrst testa vi Facebook Places og fortalte alle kor vi var.

Og så testa vi ut åpen barnehage på Grønland. Med barn i åpen barnehage får ein ofte følgjande spørsmål:

 1. Kven er barnet ditt?
 2. Kva heiter han?

Eg hadde ein god dag og prøvde ut forskjellige svar:

 1. Eg peikte på forskjellige barn på spørsmål om kven som var min. Det vart litt kaos til slutt. Litt pinlig når eg peikte på barnet til den som spurte.
 2. På spørsmål om kva barnet mitt heiter fekk eg testa ut litt forskjellig: Frank-Roger, Kåre-Johan, Nan og Pokus.

Folk reagerar forskjellig

  Etter litt mat måtte vi jobbe litt. På Høgskolen i Oslo gjekk vi på møte om sosiale medier. Før vi gjekk på møte måtte vi teste ut sosiale medier litt til.

  Og så vinka vi til kongen på veg heim.

  Éin kommentar

  Filed under pappaperm

  Ting ein ikkje treng å gjere i juli:

  • CC fra Flickr av johnivara

   vere inne: Det mest sjølvsagte, for mest mogleg ute er nok det beste.

  • ete for mange grilla pølser: Min erfaring er at ein kan godt grille mykje anna mat. Resultatet er at kroppen blir meir nøgd med anna mat enn pølser. Altså!
  • bade i kaldt vatn: For ein kan til dømes bade i varmare vatn. Ein treng ikkje bade i ein fjord med 50 prosent brevatn. Eg veit at det finst varmare vatn i juli ein kan bade i utan at kroppen treng det ekstra fettet for å forsvare seg.
  • skrive på Facebook kva ein held på med heile tida: Det er betre å kvitre, om ikkje anna.
  • jobbe: men ofte må ein jobbe likevel, for ein kan ikkje ha fri heile tida. Tenk om alle skulle ha fri i juli…?? Vent, det kan verke som om alle faktisk har fri i juli, bortsett frå meg. Filleren!
  • prøve sommarbuksa som ein kjøpte for fire år sidan og som endå ikkje passar akkurat slik den skal: Planen var at den skulle vere laus og ledig. Den er nok litt stram, i år også.
  • blogge om tull og ingenting:

  Kommenter innlegget

  Filed under meiningar

  Studentorganisasjonar og web2.0

  Søndag 8. februar holdt eg innlegg for alle medlemane til Studentenes Landsforbund om korleis ein kan bruke nettet for å nå ut til medlemsmassen. Eg viste ein rekke dømer på korleis ein kan gjere dette.doodle-icons

  Hovedbodskapen min var:

  • Du må nå studentane/brukarane der dei er og ikkje forvente at dei kjem til nettsida di.
  • Du må vere tilgjengeleg på ein rekke sosiale nettverk/plattformar slik at ein aukar sjansen på å nå studentane.
  • Twitter er ein fin ting (www.twitter.com/jazzyhal)
  • Det treng ikkje koste pengar for å bruke nettet lenger. Massevis av gratisgreier.
  • Det kostar litt tid, men ein får i tillegg nye plattformar for dialog med brukarane.

  Sjå presentasjonen her – Sliderrocket

  Oversikt over nettsider eg viste fram – delicous.com

  2 kommentarar

  Filed under dele, jobb, lenker

  MRfylke på Twitter og FB

  Møre og Romsdal fylke er no å finne på både Twitter og Facebook. Så langt er det underteikna som sit med nøkkelen (les: brukernamn og passord) og henda på rattet. Håper etterkvart at fleire på Fylkeshuset finn seg til rette og kan ta i bruk dei nye nettverka. No er det opp til meg å forklare folket at dette er dialog, ikkje monolog.

  I tillegg ser Møre og Romsdal fylke etter ein webutviklar:

   

  Ledig stilling som webutviklar

  Har du lyst til å lage heilt nye nettenester for Møre og Romsdal fylke? Informasjonsavdelinga er på jakt etter ein person som kan vidareutvikle tenestene våre på nettet. Vi leitar etter nokon som kan gjere seg kjend med, og evaluere, dei tenestene vi har i dag, og ikkje minst lage nye nettenester. Vi ønskjer óg at webutviklaren kan vere med på utvikle virtuelle fagnettverk for offentlege verksemder i fylket. Vi treng nokon som er strukturert, engasjert, sjølvdreven og initiativrik. Aktuelle kandidatar bør ha interesse for generelle trender på nett (web 2.0), sosiale nettenester. Du bør óg kunne noko om ein eller fleire av desse verktøya: PHP, eZpublish CMS og malspråk, AJAX-teknologiar (Javascript og XML), CSS og Adobe Flash.

   

  Les om stillinga her

  From Flickr by Ben McLeod

  From Flickr by Ben McLeod

  Kommenter innlegget

  Filed under jobb, lenker

  Facebook blir teve

  Teve på Facebook
  Teve på Facebook

  Josh Elman melder i dag (25.11.2008) på Facebook sin blogg om at teveseriar no blir tilgjengelege via applikasjonar på Facebook. Dette er ein venta skritt frå den store sosiale plattformen i det YouTube berre blir større og Hulu utviklar seg med lange skritt. Facebook har sjølvsagt valgt Hulu som leverandør. Ikkje eit dårlig valg for dei av oss som har sjekke ut Hulu via litt proxyhjelp.

  Diverre for oss her i kalde nord er sånn tevenytt sjeldan til stor glede grunna alle dei tusen rettane som bli skrive i lange dokument av advokatar i USA.

  Fyrst forsvant Pandora, så kom Hulu aldri til Noreg og no vil ikkje teve på Facebook heller underhalde oss. På tide at nokon her nord får ut fingeren og løyser opp i dette. Skulle tru Facebook sjølv hadde ein interesse av å opne dette for resten av verda.

  Sjå berre til NRK korleis dei no opnar opp arkiva. Podkastar med musikk er ikkje anna enn veldig DIGG.

  Uansett, med Facebook i gang med teveunderhaldning tek vi nok eit steg mot å seie hade til tradisjonell teve, flytte oss over på nett og kreve det vil vi ha når det passar akkurat oss. Gler meg til framtida.

  Kommenter innlegget

  Filed under meiningar, video

  Facebookgrupper som aksjonsform

   

  Det er interessant å sjå korleis aksjonsgrupper på Facebook meir og meir blir trekt fram som dømer på større (nasjonale)kampanjar i media. 

  Dei to siste sakene eg har merka meg:

  1.

   

  Facebook-storm for musikklinjene

  Facebook-storm for musikklinjene

  I Møre og Romsdal fylke er det komme forslag om å halvere elevplassar på musikklinjene i fylke grunna dårlig økonomi. Ein lokal engasjert musikar dannar ei Facebookgruppe og NRK Møre og Romsdal lagar ei forholdsvis stor sak ut av at gruppa har passert 1000 medlemar og at det er stor motstand mot kuttet i elevplassar. 

  Facebook-storm for musikklinjene (Romsdal budstikke 12. november 2008)

  2.

  NRK P2 melder om at AUF har danna ei Facebookgruppe mot at Lånekassa set opp studielånsrenta mens andre bankar setter ned renta (det er forresten ei god forklaring på dette sida Lånekassa ligg om lag eit halvt år bak. Kundane får forseinka rentestigning også, noko AUF ikkje aksjonerar mot. Men over til tema att). Aksjonsgruppa mot rentestiging danna av AUF har passert 1000 medlemar og får plass i nasjonal media.

  3.

  Andre dømer på Facebookgrupper:

   

   

  Altså

  Facebook og Facebookgrupper er i ferd med å bli allemannseige og ”folkeaksjonar” er i ferd med å flytte seg på nett. Det er slutt på underskriftskampanjar i butikken og du kan med eit klikk vere for og mot det meste. Det er bra med engasjement, men eg trur terskelen no er så lav at eit mindretal veit kva dei er for og imot.

  Mest overraskande er at media ukritisk brukar Facebookgrupper som eit barometer på opinionen sine standpunkt. 

   

  Oppdatert 25. november kl 08.15

  NRK har lese bloggen min over og har i dag skrive ein artikkel om fenomenet Facebookgrupper som aksjonsform. Dei har spurt ein mediaforskar til råds. Dei kunne sjølvsagt berre spurt meg, og fått same svar (nesten).

  Meningsløse Facebook-grupper (NRK 25.11.2008)

  Kommenter innlegget

  Filed under meiningar