Tag Archives: distrikt

UNGweb.no/val-09

ungwebDet skjer mykje på nettet under årets Stortingsval. Mykje spennande, mykje rart og mykje kjedelig. Eg ønskjer å peike på eit svært interessant prosjekt som går av stabelen i Møre og Romsdal.

Eg jobba ein periode på Fylkeshuset i Møre og Romsdal og var med på å etablere UNGweb – ein ungdomsportal for dei unge i fylket. I høve Storingsvalet er det etablert eit eige valprosjekt – www.ungweb.no/val-09. Her kan ungdom i fylket komme i nærkontakt med politikarane og politikken på ein enkelt og morosam måte.

UNGweb-val09

Eg ønskjer spesielt å peike på:

  • Politikarkart – med hjelp av Google maps kan ungdom i fylke sjå kor stortingskandidatane bur i fylket. Kanskje dei oppdagar kva for politikarar som kjem frå sitt eige nærmiljø? Kanskje nærleiken til politikaren vil gjere politikken litt meir interessant?
  • Politikarane svarar – her kan ungdom spørje partia – og dei får svar! takka vere eit godt samarbeid mellom UNGweb og dei politiske parti i fylket.
  • DebattgrafDebattgraf – dette er rosina i pølsa. UNGweb har latt tradisjonelt diskusjonsforum ligge og lagt det den gode samtalen opp som tankebobler. Inspirasjonen er henta frå debategraph.org og vidareutvikla for UNGweb. Spørsmål og kommentarar kan komme inn via web, men også sms/mms. Kvar veke kjem det ut eit nytt spørsmål som ungdom i fylket kan ta stilling til med ja/nei/veit ikkje, eller lenge resonnement.
Advertisements

2 kommentarar

Filed under jobb

Utforkøyringa

Her sit eg i ein tom kjellarbustad. Den halvskadde hengaren er pakka ferdig, men det heng ikkje noko bil i den andre enden. Bilen er på verkstad og eg ventar på ein telefon frå verkstadmannen om at bilen er heilt fin og at eg no kan køyre trygt attende til Oslo.

MoonriseEg fekk meg ein fin tur i går, i tillegg til eit støkk og ei påminning om at eg godt kan køyre litt saktare og heller nyte utsikta.

Eg hadde køyrt frå Oslo. Eg hadde passert både Otta, Dombås og Åndalsnes. Eg viste eg kunne nå ei bra ferje (som sikkert hadde ferske sveler). Den store hengaren bak meg hadde vore snill heile turen. Men så kom snøen. Snøen la seg som eit fint kvitt lag på vegen. Hengaren kasta litt på seg. Eg mista styringa. Fyrst litt fram og attende, så over i den andre køyreretninga og så vips hoppa eg over ein kant og fortsette med god fart mot fjorden. Heldigvis stoppa eg før fjorden. Hengaren bak meg hadde velta mens eg sat i bilen på alle fire hjula.

Flaks at det ikkje kom nokon mot meg. Til dømes ein stor trailer.

Flaks at fjorden ikkje kom nærare meg. Hadde vore litt kaldt med vinternattbading.

Vikingmannen kom og trekte meg oppatte og eg fortsette til Molde. Og no sit eg her dagen etterpå og ventar på å få lov til å køyre attende til byen.

Skal køyre litt saktaren attende.

Lovar

bilda er henta frå Flickr og teke av pianoplayerontheroof og har ein Creative Commons-lisens.

Éin kommentar

Filed under privat

Ein dag att…

… til eg skal ta imot 90 ungdomar frå heile Møre og Romsdal. Som arrangør av Ungdommens Fylkesting håpar eg no alt er på plass og klart til årets ungdomsarrangement.Ungdommens Fylkesting 2007

Og så håpar eg på ein god gjeng taleføre, engasjerte og oppegåande ungdomar. For dei finst. Det finst svært mange av dei, faktisk. No har eg lagt til rette. No kan dei utfolde seg.

Håper og pressen og har ballar til å dukke opp og sjå svært mange positive sider av den yngre generasjonen.

Og til slutt håper eg dei lar meg sove om natta. For eg er i ferd med å bli ein eldre herre og treng søvna mi, sjølv om det er kult å henge seint oppe i blant.

Dei unge skal diskutere seriøst viktige ting i år. Gradert førarkort for å redusere trafikkdød blant unge, stemmerett frå 16år, gode grunnar for å busette seg i distriktsnorge og kulturrabatt for unge. I ettertid blir det dei unge og min jobb å sjå til at vedtaka til Ungdommens fylkesting blir teke med vidare til dei som sit på både makt og pengar.

Kommenter innlegget

Filed under jobb